15. Međunarodno takmičenje mladih pijanista - Niš

Adresa:
Prvomajska 6,
18000 Niš

Sala Muzičke škole Niš

Telefon: +381 64 4431 771
Telefon: +381 65 2544 055

www.muzickanis.org
mladipijanisti@muzickanis.org

Adresa:
Knjaževačka 2A,
18000 Niš

Koncertno-izložbeni prostor FU Niš

Telefon: +381 64 4431 771
Telefon: +381 65 2544 055

www.muzickanis.org
mladipijanisti@muzickanis.org